Το Σύστημα Online Εγγραφών έχει κλείσει.

Νέες έγγραφες θα γίνονται ΟΝSITE στη Γραμματεία του συνεδρίου

από Τετάρτη 21/2/2018 - Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace.

 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου:
21-25 Φεβρουαρίου 2018

Λήξη Ημερομηνίας Προεγγραφών:
21 Δεκεμβρίου 2017

Παράταση Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών:
7 Ιανουαρίου 2018

Οργάνωση - Γραμματεία

Free Spirit

Θεσσαλονίκης 12, Γέρακας 153 44
210 60 48 260
www.free-spirit.gr

Ακολουθήστε μας

© 4° Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία